بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از کارهایی که توسط دشمنان انسانیت برای نابودی ، چیزی به نام انسان انجام می گیرد ؛ ایجاد توهم در فرد است.

حقیقتا انسان بعد از ورود توهم مرده است ؛ چون عزرائیل قبل از مرگ فرد را متوهم می کند و تا انسان توهم نگیرد ، نمی توان جانش را گرفت و امروزه در ادیان شیطانی با تزریق توهم جان فرد را می گیرند و روح شرور را جایگزین می کنند . روح شرور یعنی تسلط ابلیس بر روح فرد ؛ یعنی روح شما را برای ابلیس قربانی می کنند و ابلیس آنرا کنترل می کند ؛ البته این چیزی است که خودشان می گویند و واقعا هم این کار را می کنند . در دانشگاه ها هم این کار رواج دارد و باید مواظب باشیم وقتی به خلوت رفتیم ، چهارقل یا حداقل معوذتین را دائم بخوانیم . چون این سوره ها ، عوامل توهم را تا فاصله ها دور می کند .

یکی از توهمات انسان هم ترس است ؛ هر وقت ترسیدید ؛ شیء ترسناک را مسخره کنید . مثلا یک صورت خنده دار در ذهنتان از آن بسازید . (منبع : هری پاتر و زندانی ازبکان)

پیامبر در ظاهر بتهای داخل کعبه را شکست ولی در باطن می خواست چیزی به نام تلقینات را بشکند . می خواست از ساختن دست برداریم و حقیقت را ببنیم . می خواست به چیزی تکیه کنیم که هست ؛ چیزی که خودش به اندازه کافی ثابت است که ما را هم بتواند نگه دارد و آن چیزی نیست جز تفسیر شیء با خود شیء . یعنی یقین به آنچه هست و دیدن اشیاء آنجوری که هست و .... .

تنها جایی که شبهه سازان نتوانستند برای واقعه عاشورا شبهه بسازند ، جایی بود که کربلا را آنطوری که بود نشان دادند . (تفسیر کربلا به کربلا)

این متن فقط از روی محبت بود ؛ التماس دعا