بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از ارکان اسلامی ؛ داشتن حیات بر اساس کرامت است ، و به عبارت دیگر وسعت درون داشتن است ؛

یعنی اینکه به جای اجاره از بیرون و سوار کسی شدن خود صاحب دل باشی و آنقدر درونت بزرگ باشد که دلت سراغ غیر نرود ، و این نه از انرژی تولید می شود و نه از بیرون تحمیل می شود ؛ بلکه اگر پل مغزی را اصلاح کنیم ؛ دل اصلاح می شود . یعنی شما بعد از مواجهه با محرک ، تحریک شده و فکر می کنید ، بعد این فکر توسط تحرکات عصبی به قلب شما تحریکاتی را می فرستد که در اصطلاح تجربی به گره های قلب می فرستد و این گره ها میزان آهنگ قلب فرد را مشخص می کنند . اضطراب بدترین آهنگ قلب است و سکینة بالاترین آرزوی قلب ؛ اللهم اعطنی سکینة فی قلبی و نفسی ؛


در همین گیر و دار عاشقی با دل و خدایت هم شیاطین ترفند مخصوص خود را دارند و چه علماء که نابود نشدند . شیطان از راهی وارد می شود که تو دوست داری و برعکس ما هست که از راهی امر به معروف می کنیم که نفس فرد را تا حد زجر کشی می بریم ؛ چرا اندازه شیطان عقل نداریم ؟


سکون در قلب رمز گشایش در زندگی است که بر اساس پنج اصل در اسلام بدست می آید :

توحید : حرکت از پراکندگی جمعیت به تمرکز جمعیت و حرکت از کثرت به وحدت ، یا حرکت از رانش به جذب

معاد : هر عملی ، عکس العملی دارد که در علم فیزیک هم کشف شده است . مثلا به عبارت علیا ، دروغ برملا می شود ، یعنی شاید امروز دروغ شما را باور کنند ولی یک روز برملا می شود و آنروز یوم الله است .

نبوت : جانشین خداوند در زمین باید یک منبع الهام از طرف منبع آفرینش داشته باشد .

عدالت : نظام حرکت در اصول بر اساس میزان

امامت : نگهبان عدالت

و بالاخره این اصول با 11 فرع دینی که از اصول جاری می شود باید باشد ، تا اصل ها در زمین های بایر بدون کشت هم جاری شود و زمین خشک و بی آب و علف را قوام دهد . یعنی جان را از بی جان بکشد بیرون .

نکته : اعصاب درخت حیات است ، که ریشه در خاک دارد و هوای پرواز ؛

ابن سینا برای این احساس عبارت دیگری استفاده کرده که اخیرا در غرب هم رایج شده و از آنجا دوباره در قالب یک علم کلی وارد کرده ایم ؛ که ابن سینا از احساس به نام روان یاد می کند .

روان را روان نامید چون در رگ ها روان است .

عنوان مطلب چیز دیگری است ، چون من هم نیتم چیز دیگری است ؛ من از علم خود برای شما جاری کردم ؛ شما هم دعایم کنید ، تا عاقبت بخیر شوم و البته بیشتر هم می دانستم می گفتم ؛ چون درس های دانشگاهی را تا این جا خواندیم ؛ همین را بلد بودم . بنده کارشناس میکروبیولوژی و دانشجوی الهیات هستم .

التماس دعا