بسم الله الرحمن الرحیم

ما دزد و جنایت کار را دستگیر می کنیم و در زندان به آنها رشد جنایی می دهیم ؛

در قدیم جنایتکار را در زندان کار سنگین محول می کردند تا کار یاد بگیرد و بعد از خروج از زندان روی پای خودش بایستد ولی الان مفت خوری یاد می دهند ؛ فکر کنم در بین شیاطین زندگی می کنیم که از بالا تا پایین شیطانند !

کثافت های آمریکایی با نام اسلام و عمامه پیامبر و شناسنامه ایرانی ، اسلامی ؛ زنا و دزدی می کنند .

جنایت کار قاتل ها نیست ؛ بلکه کسی است که قاتل جاهل را دانا نمی کند ؛ به او کار یاد نمی دهد و به او محبت را نمی آموزد و حتی ذره ای محبت نمی کند .

کل نظام ایران بر اساس سیستم آمریکا است و با نام اسلام کار می کند ؛ یعنی این آزادی خواهان به نام حمایت از آمریکا با او می جنگند و خبر ندارند !

وقتی نظام از بدان جامعه حمایت کند ؛ بیشتر از این نمی شود ؛ از بدان بیشتر از انقلابیون حمایت می شود و بعد فحش و ناسزا گفته و می گویند ؛ پول ملت را انقلابی ها خوردند !؟

آخ پول ملت را چه کردیم ، در حالی که شکم ما از تقوا بزرگ شده نه از خوردن ؛ اگر ما هم استمناء می کردیم شکم میرفت ؟ چرا این نظام با همکاری انگلیس انقلاب را برهم می زند ؛ نکند خمینی را هم اینها کشتند ؟! چرا انقلابیون را فدای یک عده شراب خوار و زنا کار می کنید ؟

چرا جوانهایتان را به کشتن می دهید ؟ اینها تمام خوبان را می کشند و بعدش ؛ بدان را سر کار می آورند !

! خطر انقراض را جدی بگیرید !