بسم الله الرحمن الرحیم

از شکارچیان قلب مراقب باشید !

آنهایی که قلبی ضعیف دارند از شکارچیان قلب مواظب باشند ؛ چون فردی با نام جعلی امام زمان در بین مردم خود را امام معرفی کرده است و قلب مردم را هدف گرفته است . غذای این جناب قلب مؤمن است ؛ علمای بزرگی را از عقل و نفس زکیه ساقط کرده است ؛ این جناب هر جا عقل سالم و قلب سلیم ببیند ؛ خود را امام زمان معرفی می کند و در جلوه گری هایی ادعا می کند که امام زمان همان عقل است و امام جسمانی حقیقت ندارد ! در حالی که عقل باید در انسان باشد و او هم یک انسان است که چنان عقلی از خداوند اهداء شده است که می تواند در زمان حرکت کند و مرگ او را فرا نگیرد ولی متاسفانه اینها فقط ذهن را نشانه عقل می دانند و عقل و ذهن را نمی توانند تمییز دهند ؛ که عقل 75 نیرو دارد که فقط یکی ذهن است و یا یکی هم حافظه است . و تازه عقل در برابر فطرت ذره ای است و فطرت هم بعد از سلامت عقل متصل می شود ؛ ما هنوز در ذهن سالم ماندیم حالا کو تا عقل و تا فطرت که مقام اعلی است ؟!

رعایت عدالت ، عقل را کامل می کند و عدالتی واجب تر از دستورات دینی نیست وگرنه ادیان دیگر هم امام زمان دارند ؛ امام زمان اسلام مقید به اسلام است . نشانه امام واقعی این است که در علوم غریبه کم نیاورد , مقلا اگر 100 بار معوذتین بر صورت او بخوانید ، او بتواند گوش کند . چون شیاطین از معوذتین فرار می کنند و اگر زیاد بخوانید حالت دفاعی می گیرند .

حتی از روی قرآن نمی توانند زیاد بخوانند . چون می ترسند حالت ظلمت از آنها زدوده شود ؛ همانطوری که ما می ترسیم حالت الهی از ما زدوده شود و یا به عبارت دیگر قلبمان را شکار کنند .

چهار قل + آبت الکرسی + حمد = فرار شیطان

شیطان ماسوی از ابلیس است ؛ ابلیس فرشته ایست که رانده شد و شیطان سربازان ابلیس هستند . ابلیس مستقیما در عالم ماده نمی تواند وارد شود ؛ چون از اجنه است .

دو نفر هستند که دشمن هم هستند و هیچ وقت اعتراف به اصل خود نمی کنند و فرد را گمراه می کنند ؛ یعنی تا زمانی که او نخواهد شما نمی توانید بفهمید و زمانی که بخواهد بگوید ؛ با زبان م گوید و کسانی که با زبان نمی گویند از این می ترسند که از طرف ماموران دستگیر شوند .

یکی حضرت ولی عصر است و دیگری دجال ملعون ؛ که یک انسان هستند که هزار وجه دارند . ما می توانیم انگلیس را دجال معرفی کنیم ؛ چون نمودی از دجال است .

شما می توانید وجه امام زمان را در رهبری ببینید که حداقل از ترس مراجع باید خود را مانند ائمه کند که البته یک میلیونم آنها هم نمی شوند و امام خمینی هم هکذا و ما هم یک میلیاردم حضرت آقا یا امام (ره) نمی شویم

پس هر کسی که با رهبری مخالفت کند دشمن امام زمان است ؛ چون در روایات و مشاهدات علماء با ولی عصر چنین حالتی داشتند .

هیچ وقت کسی را به عنوان امام زمان قبول نکنید .

این انزجار را باید با روش حضرت آقا طی کنید :

فقط در یک جمله می گویم : حقیقت را با اشخاص نسنجید و بلکه اشخاص را با حقیقت بسنجید .

 

الگوی خود را بر اساس مربیان دین و متون اخلاقی طراحی کنید و اجازه ندهید کسی شما را گروگان بگیرد و بگوید من شما را راهنمایی می کنم . شما وقتی حتی در محضر آیة الله بهجت باشید ؛ فقط از سخن او استفاده کنید و با خود او کاری نداشته باشد و یا به عبارت دیگر از او آویزان نشوید ؛ چون او اگر عوض شود شما هم عوض می شوید ؛ به عبارت بهتر با او رابطه عاشقانه بر قرار نکنید ؛ البته از عشق آیت الله العظمی بهجت کسی ضرر ندید ولی همه آیت الله العظمی بهجت نیستند که و آن بزرگوار عاقبت به خیر شد ولی زنده هایمان هم عاقبت به خیر هستند ؟ ؛ همین اطرافیان ما از یزیدیان کمترند ، آنها سر تن بریدند و اینها سر روحیه و عواطف و آرزوهای الهی ما را ! ...

چاره ای ندارید جز اینکه از روحانیون محله و ترجیحا مراجع و علماء بزرگ ارتباط داشته باشید . و چون مراجعه به بزرگان سخت است باید با روحانیت در دسترس ، اسلام و دین خود را کامل کنید . نیت همه آنها برای هدایت شما و کمک روحی به شما است . لطفا وسواس به خرج ندهید ؛ آنها برای آکوزش احکام و اخلاق که از شما هزینه ای جز هدایت شما نمی خواهند . فقط می خواهند اثر کارشان را در شما ببینند .

ما نمی دانیم و فکر می کنیم میدانیم .

ما باید خدا را تا ته جان عبادت کنیم و از ته دلمان شیاطین را برانیم و خدا را جایگزین کنیم .

 

 به نظر برخی هر صد سال ، یک دجال در پشت پرده مشغول مکر مردم ، با توجه به علوم روز و افکار مردم می شود . پس بصیرت بالایی می خواهد که یک نسل از این منجلاب عبور کند . حتی علماء کم آورده اند ؛ چون این فرد چنان به علوم گوناگون از جمله علوم غریبه مسلط است که یک عالم با دعاهای مستجابش هم ، کم می آورد . چون ایشان در مقام گوسفند در چنگ گرگ جلوه میابد .