بسم الله الرحمن الرحیم

ما همه تمام اطراف خود را به بهترین وجه به خاطر داریم و این نشانه اجتماعی بودن ما است .

یعنی ما وقتی در جایی هستیم با نگاه به مردم عبرت کسب می کنیم . و سعی می کنیم زندگی ما خوش باشد .

پس کاری را می کنیم که مردم دیگر با انجام آنکار خوش می شوند .

اما همیشه این آخر راه نیست . اتفاقاتی در زندگی ما می افتد که احساس می کنیم بد شانس هستیم .

و انگار عالم سر ما خراب می شود .

من هم این فکر شما را قبول دارم ، و انگار یک چاه هستید که تمام نجاسات میاد و آخرش می ریزه تو دهن شما ،

مثلا یک چاله ای هست که آبهای اطراف جمع میشه آنجا ، اما وقتی این چاله شما باشید آب اطراف هم نجس می شود . و آب نجس در شما جمع می شود .

حالا یک فرد که تمام دارائیش را از راه حلال کسب می کند ، و ذره ای کار حرام نکرده ، را تصور کنید .

آیا این فرد با اینکه گناه نکرده است ، می تواند احساس کند که از عذاب های مادی و دنیوی در امان است .

آیا خداوند تضمین کرده است که هیچ بلایی سرتان نمی آورم ؟

خیر ؛ بلکه فرموده است : لقد خلقنا الانسان فی کبد

بلکه آثار کارهای ما طبق اثر همان کار است ؛ مثلا به سنگی لقد بزنی ، می پرد هوا ؛

خداوند فرموده است :

که در آخر آیه نوشته است : قد جعل الله لکل شیء قدرا

یعنی هر چیزی اثر مخصوص خود را دارد ؛

پس اعمال ما بی تاثیر نیست ولی مثل اثرات کارهای فردی مثل سوپرمن هم نیست .

شاید شما فکر کنید که با یک عمل شما دنیا سر خم کند و خداوند راضی شود ؛ ولی آنقدر هم کار نکردید که انتظار چنین چیزی را داشته باشید .

هر چیزی اثری دارد ؛ گر می خواهید سوپر من باشید یک بمب اتم بخرید و بترکانید و کمبودهایتان را سر خدا نیندازید ، چون به چنین مسائلی رسیدگی نمی شود .

خداوند حجة را تمام کرده است و گفته قرآن فرستادم و آن را بخوانید .

شما در گرو اعمالتان هستید ، یعنی اعمالتان شما را گروگان گرفته اند . باید اعمال خود را اصلاح کنید تا راضی شود ولتان کند .