بسم الله الرحمن الرحیم

قابل توجه بانوان خانه دار و شوهر دوست ؛ مطالب زیر برای کنترل مردان توصیه می شود ؛ هر وقت با شماست گرمی او مهم است و هر وقت با غیر شماست ؛ سردی اش مهم است ؛ نوعی سحر است :

مزاج مواد غذایی

جهت یافتن آمادگی جسمی به ازدواج و اصلاح تغذیه .  تغذیه متناسب با مزاج بدن الزامیست.

🌿مزاج گوشت ها

بلدرچین................گرم وخشک
بوقلمون...............گرم وتر
پاچه....................گرم وتر
تخم ماهی.............گرم وخشک
تخم مرغ....زرده󾮛گرم؛سفیده󾮛سرد
جگر سفید............گرم وتر
جگرسیاه.............گرم وتر
خروس...............گرم وخشک
دل...................گرم وخشک
زبان.................گرم وتر
سار.................گرم وتر
سیرابی............سردوخشک
شتر................گرم وخشک
شترمرغ...........گرم وخشک
غاز.................گرم وتر
قرقاول............گرم وخشک
قلوه................سردوخشک
کباب...............گرم وخشک
کبک................گرم وخشک
کبوتر..............گرم وخشک
گاو................سردوخشک
گنجشک..........گرم وخشک
گوزن.............گرم وخشک
گوساله..........سردوتر
گوسفند..........گرم وتر
مرغ محلی.......گرم وتر
مرغ ماشینی.....سردوتر
مغز...............سردوتر
میگو .............گرم وتر
اردک.............گرم وخشک
انواع ماهی......سردوتر
آهو...............گرم وخشک
بز................سردوخشک


🌿 مزاج میوه ها

ازگیل.....سردوخشک
آلبالو......سردوخشک
آلو وآلوچه.....سردوتر
انارترش.....سردوخشک
انارشیرین.....سردوتر
آناناس.........گرم وتر
انبه............گرم وخشک
انجیرتازه.......گرم وتر
انجیرخشک......گرم وتر
انگور..........گرم وتر
بالنگ.........سردوخشک
به............گرم وخشک
پرتقال .......سردوتر
تمرهندی......سردوخشک
خرما...........گرم وتر
دارابی........سردوتر
زالزالک......سردوخشک
زردآلو.......سردوتر
زرشک.......سردوخشک
ذغال اخته......سردوخشک
زیتون..........گرم وخشک
سنجد.......سردوخشک
غوره........سردوخشک
شلیل......سردوتر
قیسی.....گرم وتر
شفتالو.......سردوتر
کنار......سردوخشک
کیوی.......سردوتر
گریپ فروت......سردوخشک
لیموشیرین.......سردوتر
لیموعمانی.......سردوخشک
موز..........گرم وتر
گلابی..... گرم وتر
گیلاس.......گرم وتر
مویز......گرم وتر
نارگیل....  گرم وخشک
هلو.... گرم وتر
نارنج......سردوخشک🌿مزاج صیفی جات
🏻󾮚🏻󾮚🏻
اقسام کدو.............سرد وتر
بادمجان.................گرم وخشک
خربزه...................گرم وتر
خیاربوته ای............سردوتر
خیار چنبر...............گرم وتر
طالبی...................گرم وتر
فلفل سبز..............گرم وخشک
گرمک...................گرم وتر
گوجه فرنگی..........سردوتر
هندوانه.................سردوتر🌿 مزاج مغزهای گیاهی
🏻󾮚🏻󾮚🏻
بادام درختی شیرین..........گرم وخشک
بادام درختی تلخ..............گرم وخشک
بادام زمینی...................گرم وتر
بادام کوهی .................گرم وخشک
بادام هندی...................گرم وخسک
بلوط خوراکی................سرد وخشک
پسته کوهی.................گرم وخشک
به دانه.......................سردوتر
پسته.........................گرم وخشک
تخم آفتابگردان.............گرم وخشک
تخم خربزه..................گرم وتر
تخم طالبی..................سردوتر
تخم هندوانه................سردوتر
چلغوز.......................گرم وخشک
خشخاش....................سردوتر
شاه بلوط...................سردوخشک
شاه دانه....................گرم وخشک
فندق.......................گرم وخشک
کنجد........................گرم وتر
اسپند........................گرم وخشک
گردو..........................گرم وخشک🌿مزاج ادویه ها
󾮚󾮚󾮚
اسطو خودوس.......گرم وخشک
افتیمون...............گرم وخشک
انیسون...............گرم وخشک
آویشن................گرم وخشک
بادرنجبویه............گرم وخشک
برگ بو................گرم وخشک
تخم کافشه...........گرم وخشک
خردل..................گرم وخشک
دارچین................گرم وخشک
رزماری..............گرم وخشک
زردچوبه.............گرم وخشک
زعفران..............گرم وخشک
زنجبیل...............گرم وخشک
زنیان..................گرم وخشک
زیره ..................گرم وخشک
سماق.................سردوخشک
سیاه دانه.............گرم وخشک
فلفل..................گرم وخشک
قهوه..................گرم وخشک
کاکائو.................گرم وخشک
گل گاوزبان..........گرم وتر
تندوری...............گرم وخشک
گلپر...................گرم وخشک
میخک................گرم وخشک
نشاسته............سردوخشک
نمک................گرم وخشک
نمک دریا...... ....گرم وخشک
هل..............گرم وخشک
وانیل..........گرم وخشک
سورنجان......گرم وخشک
خولنجان.......گرم وخشک