بسم الله الرحمن الرحیم

باید دانست فرزند قبل از اینکه در این دنیا باشد در بدن شما از کودکی حمل شده و رشد می کند و در عالم ذر می باشد .

از زمانی که شما متولد شده اید فرزندتان را رشد می دهید ؛ و حتی از آدم ما در حال رشد هستیم ؛ و حتی قبل از آن فقط یادمان نیست و مهر فراموشی زده اند .

پس از الان شروع کنید که دیر است و به خودتان برسید تا بچه شما شبیه تر از آنچه که است به شما باشد .

چاره ای ندارید جز اینکه کتب طب اسلامی را بخوانید و آینده خود را از الان بسازید .

این کار آنقدر ظریف است که باید اطلاعات کافی داشته باشید و بدون آگاهی عمل نکنید ؛ که قطعا ضرر می بینید . اما چاره ای ندارید جز اینکه با همین مقدار عمر شروع کنید . تا دیر نشده است شروع کنید و نیازی به استاد هم نیست ؛ کتب منبع را می توانید تهیه کنید و کافی است و می توان با آزمون و خطا خودتان هم پزشک شوید .

چند بار این مسائل را بیازمایید و یاد بگیرید ، می بینید که پزشکان شما را چطور بازی داده و مچل کرده اند .

می بینید که داروی اش را بلد بودند و برایتان ننوشتند تا چند بار مراجعه کنید .

شما را آدم حساب نمی کردند و شما برایشان دعا می کردید .