بسم الله الرحمن الرحیم

گاهی از فرهنگ مردم ، شکایت می کنیم و با دیدن قیافه بسیجی فکر می کنند که ما خودمان را مسلمان می دانیم و آنها را کافر ؛

هیچ شادی و نشاطی ندارند و هیچ امیدی به آینده ندارند و وقتی یک بسیجی اعتراض کند می گویند که تو گمانت این است ما کافریم و وقتی یک فشن بگوید می گویند که گمان می کنی که چه کاری ای ؛

و همیشه خودشان را قوم برتر می دانند !

و همیشه می گویند که تو چیزی نمی دانی و حرف نزن .

راستش بنده با ندانستن خود مشکل ندارم ؛ بلکه با این مشکل دارم که چرا آزادی سیاسی نداریم ؟ چرا نمی توانیم شناسنامه خود را کامل کنیم ؟

مگر شناسنامه مسلمان ، ما را مسلمان می کند ؟

یه بار بگیم ما مسلمان نیستیم و اعدام بشیم ، هزار می ارزد به این ربات بودن ها ؛ کاری را که نظام ولایت و سپاه نکرد را این تازه کارها کردند ؛ اسلام را به عنوان یک آلت بازی که گاهی نیاز هست انتخاب کردند .

رهبری هم با این کارها مخالف است ولی برخی خودشان را مرکز دانش می دانند ؛ کاری که دانشمند نامدار ابوعلی سینا نکرد !

اما بنده هم نظری دارم :

شما کافر نیستید و کسی خودش را کاره ای نمی داند .

به نظر بنده فرهنگ ما فرهنگ اسلام نیست و بیشتر فرهنگ عرب جاهلی ما قبل بعثت است . در قرآن اختیار چهار زن حلال است اما در فرهنگ شما خیر ؛

در غرب احترام به زن باعث خوشبخت شدن است اما در شما خیر ؛

در اعراب با چند همسر هم مرد جوان مانده و به نوایی می رسد و هم همسرها در سایه عدالت مرد جوان مانده و کارها به یک سوم کاهش میابد .

در کل ما ها کافرترین موجوداتی هستیم که در کل دنیا در زیر شناسنامه اسلام مخفی شده ایم و بدهای ما هم اجداد دجالی هستند که به مبارزه با ولی عصر (عج) خواهد ایستاد و خوبان ما هم اگر نبودند شیطانی در جهان بافی نمی ماند و آفت دنیا هستند .

و یهترین های ما هم نائبان بر حق مهدی (عج) هستند .

خبر : صیغه موقت را ایرانیان حرام اعلام کرده و زنای محسنه را حق مرد می دانند .