بسم الله الرحمن الرحیم

هر کسی در عمر خود یکبار هم که شده باید دو نفر را زیارت کند ؛

یکی حضرت ولی عصر می باشد و دیگری دجال دوران ؛

هر مومنی که حضرت را ببیند ، می گوید که تا حال چنین آرامشی احساس نکردم ؛ و هر شرور بد ذات و معروف به جنایت هم وقتی دجال را ببیند ؛ می گوید تا به این حال چنین ظلم پرهیجانی ندیده ام و گاهی دلشان به رحم هم می آید .

و البته هر کسی خودش را چنین برای شما جلوه دهد و یا اصلا بخواهد به شما چنین بفهماند که یکی از اینهاست ؛ یقینا دروغگو است ؛ چون این دو اعتراف نمی کنند و حتی کسی را متوجه خودشان نمی کنند مگر دستوری باشد که از زبان خود بگویند و آنهم همراه معجزه ای مثل شق القمر است . یعنی در این حد اعجاز نکنند باز با سحر و جادو نمی شود باور کرد .

اعجاز حضرت مهدی الهی است و اعجاز دجال شیطانی است .