بسم الله الرحمن الرحیم

این مطلب نفوذ در برابر نفوذ و یا موشک جواب موشک است . من می خواهم شما را به دنیای شیطان وارد کنم تا با اهالی آن آشنا شوید . (به دنیای شیاطین خوش آمدید.) بنده یک بار در پایگاه همینطور با دوستان گپ می زدم که یکی از آنها یک چیز بسیار جالبی گفت ؛ گفت بنده بک دوست داشتم که یکبار به خانه ما آمد و در حال گپ و گفت بودیم و غذا هم خورده بودیم که این گفت از من می ترسی ؟ گفت نه ؛ بعد او دیده بود که انگار قیافه او در حال تغییر شد و می گفت یک لحظه احساس اضطراب از قلبم رد شد و انگار دیوانه شده بودم مثل اینکه مانند فیلم بتمن آغاز می کند بود که به  صورتم یک توهم زا زد و عقلم را زایل کرد . گفت قیافه ای مثل جنی شد که قبلا در فیلم های ترسناک دیده بودم . مثل تصویر زیر :

این کلمه بوس بده هم از فیلم هری پاتر برداشته شده است ؛ در این فیلم می گویند از هر چیزی که می ترسی یک شکل مسخره از آن بساز که خنده آور باشد . در یک قسمت فیلم یه کمد می آورند که از داخلش چیزی در میامد که فرد مورد نظر در ذهنش از آن همیشه زیاد می ترسید و به اینها می گفت سعی کنید یک چهره مسخره ازش بسازید تا ترس از آن شیء از شما برداشته شود .

گاها هم دیده می شود که در دانشگاه عده ای جوان را شست و شوی مغزی می دهند و بعد می برند در یک جای خلوت با یک زن یا مرد که توانایی القاء توهم تغییر چهره دارد ؛ می ترسانند تا روح شرور را واردش کنند و مراسم اهداء روح به شیطان و تغییر دنیای فرد و آرمانها و عقایدش انجام گیرد و رنگ ها هم حتی در این دنیا عوض می شود که روحانیت با نام وارونگی قلب یاد می کند . و تنها راه خروج در چنبن گرفتاری هایی به گفته دوستمان خواندن معوذتین است که دو سوره فلق و ناس است . که اگر جواب نداد چهار قل بخوانید . تا ترس شما تبدیل به خشم شود . چون افراد شیطان پرست که بر خلاف عقاید که کمند ؛ کم نیستند و اکثر دانشگاهیان می دانند من چه می گویم . کلمات شلوغ و شیطونک و ناوتی و داغ و عشق بازی از الفاظ رایج است که البته هر کسی گفت هم محکوم نیست بلکه درون اینها این الفاظ شکل گرفته است .

هدف جبهه نفوذ زوال عقل است ؛ چون معتقدند دشمن امام زمان جهل است و دوست و لشکر 313 نفری اش سپاه عقل است .

و معتفدند تا عقل سالمی نباشد ؛ عقل کل عالم که تمام عقل ها را او از سمت خدا در انسان ها در موعد تولد می آفریند مهدی است و تا جهل است دوستی ندارد . مهدی پسر حضرت عسکری صاحب عقل کامل است .

و یک عده خودشان را با گفتن اینکه عقل امام زمان شماست و امام حجة ابن العسکری مرده است ؛ خودشان را صاحب عقل نشان داده و ادعای امامت کرده اند و اینها از زبانشان نمی گویند بلکه از طریق سیمیا و نفوذ به ضمیر ناخودآگاه ادعا می کنند . انگار فرد در خواب چیزی می بیند و باور می کند. فرد را سحر می کنند و این همان بلایی است که مشایی سر احمدی نژاد آورد .

از این به بعد اطلاعات خود را زیاد کنید و با بصیرت به موزیک ویدیوهای ایرانی و خارجی که شامل ایرانی در خارج و خود خارجی هاست نگاه کنید .

و فیلم های هالیوود و بالیوود بهترین گزینه است تا بدانید نفوذی ها و جوانان شیطان پرست و اهل قهوه خانه و شاهدانه خور و ترک گرد چطور به صورت رمزی با هم حرف می زنند .

تمام مطالب در فیلم ها و موزیک ویدیوها به صورتی است که فقط خودشان می دانند چیست . و باید رمز گشایی شود . مثلا فیوز برای ما معنی فیوز برق دارد و برای آنها مجاز از چیزی است .