بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از کارهایی که انسان باید انجام دهد ؛ گرفتن افسار هیجان وحشی است که او اسبی است که به سختی رام می شود و یکی از مصادیق جهاد کبیر است . به جای اینکه هیجان شما را بکشد ؛ شما هیجان را بکشید . آیا تا حالا هفت تیر دستت نگرفتی ؟

هیجان این جوان ها را تا بالای برج کشیده است و ممکن است تا پای دار هم بکشد ؛ پس آستین را بالا بزنید و دست به کار شوید .

آیا بلد نیستید ؛ بروید مسجد بگویید حاج آقا من رو تربیت کن . و یا اگر از لفظ چندشتان می شود بگویید حاج آقا معلم من باش .

چون بحث اخلاقی است ، باید توسط روحانیت حل شود و یا اگر در کشور دیگری هستید به نزدیکترین مرجع مسیحی و یا یهودی که مورد اعتماد است مراجعه کنید . به خدا رسیدن به دین شما ربطی ندارد . باید صفات خدا به غیر از تکبر در شما جاری شود و راهش با خودتان ؛ که از چه دریچه ای به این صفات برسید و اسلام خاتم ادیان است و البته بطن ادیان .