بسم الله الرحمن الرحیم

بنده راجع به مداحی که شور و حال زیادی داشت ولی بعدها گرمای تنش به وادی شهادت پیوست قبلا مطلبی نوشتم با عنوان مداحی که سرد شد و با جستجو پیدا می کنید .

بنده معتقدم باید گاهی با زور هر ستونی هست ، ایستاد و گفت که این همان روزی است که وعده داده شده بودید ؛ روز انتقام است .

مرحوم ذاکر بیمار بود و سرطان داشت و بعد از رحلتش کسی بود که جایش را بگیرد و شور و حال را جایگزین سستی در جوانان کند .

بنده معتقدم که دجال نیاز نیست در یک تن واحد باشد . خارجی ها اصطلاحی برای دختران بدکاره دارند و می گویند که گاهی در مود ناوتی هستند . یعنی در حالت شیطان هستند . ظالم و گناه کاره اند .

و کسی که زیر پای این فرزند مداح نشست خودش مداح بود و بیچاره جناب ع.ه در دام ایشان گرفتار شد و بعدها فهمید چه بلا که بر سر ایشان نیاوردند .

البته آه مظلوم می گیرد . ولی بحث این است که مردم شکارچی روح نیستند و دنبال عقلانیت هستند و احساس یک مداح از کار افتاده به چه درد یک هزار سینه زن می خورد و این شور و حال است که بر فهم مردم می افزاید ؛ مردم بیشتر دوست دارند نفسشان را خالی کنند تا احساسشان ؛

جناب هلالی در بد دامی گیر کرده است . دامی شبیه دام دجال و جلوه نمایی گرگان در شکل گوسفند مبین و آشکار است .

دلم می سوزه برات ای مداح اهل بیت .... و دعایت می کنم .

سعی کنید انتقام به حقتان را از ظالم بگیرید تا تمرینی باشد برای موعد انتقام فاطمه ؛ علماء معتقدند که روز ظهور بر مردم سایه افکنده و نزدیک تر از آن است که فکرش را بکنید ؛ مشکل فقط موانع است .

یکی از این موانع سکوت در برابر ظلم است . سکوت در برابر اراذل و اوباشی که تنها عقل آدم می شناسد و احساس هیچ وقت به همچین آدمهایی اراذل نمی گوید و یک دختر باز و یک معتاد را نمی تواند از هم تمییز دهد و به هر دو اراذل می گوید . و بلکه یکی رذل است و دیگری فضل است و یا فردی که خود را حاجی جلوه می دهد را هم با حاجی جنس اصل یه جا قرار می دهد .

امام حسین برای این کار آبرو و سرش را داد و البته با اصول حرکت کرد و نه مثل ما که بد حجاب را در بین مردم ذلیل می کنیم و انتظار داریم هم به حرفمان گوش کند و هم صداقت داشته باشد .

جان شما را بگیرند چه حالی می شوی ؛ ایشان هم در تخیلاتش یک فحش و کشیدنش در بین مردم را از بین رفتن جان می داند . یعنی اینطور شست و شوی مغزی شده اند .

ما حق نداریم مشکلات و فشارهای خود را اگرچه از وجود آنها صادر شود بروز دهیم مگر در حالت اضطرار که تا هر جا می تواند بکشد . ولی این بی عقلان طوری طراحی شده اند که دنبال بهانه هستند و از کوچکترین اشتباه شما نمی گذرند شما هم از اشتباه آنها حتی ذره ای نگذرید و این بالاترین امر به معروف حال حاضر است .