بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از کارهای جالب پدر و مادر بر فرزند این است که دوست دارند فرزند را در مقام خداپرستی قربانی کنند و عشق بچه را فدای خدا کنند .

اما فرزند که فطرة الله بالفعل دارد را می شود برای یک خدای ذهنی فدا کرد ؟ خدا را فدای بت می کنید ؟ بت ذهنی شما چه قدر خیر وشر دارد که بچه را فدایش می کنید ؟ اصلا اثری دارد برایتان ؛ اصلا برای این به ظاهر مسلمانان و مسجدی ها کدام یک ار تصورات خدایی اثر داشت ؟

ما برای یافتن خدا حرکت کنیم که بشود سیر الی الله و نه قربة الی الله لنگر بیاندازیم . چون انسان برای خلاصی از عذاب وجدان هرکاری می کند و بعد هم اسمش را می گذارد قربة الی الله و یا سیر الی الله !

حضرت ابراهیم دستور داشت تا فرزند قربانی کند ؛ ما چطور ؟ باید فرزندمان یطان پرست کنیم تا قربانگاه ابرهیم حاصل شود ؟

البته مسجدی ها بهتر از ما می دانند ؛ من محل شاهدم کسانی است که موقعی مسجدی بودند و الان نیستند و دلیل فرار و زده شدنشان این است که حق الناس را به نام اسلام پایمال کردند و خدا هم زد به کمر مسجدی و گفت برو که نبینمت .

بنده خودم اینها را در مسجد یاد گرفتم ولی کسانی را دیدم که روزی بودند و الان نیستند . و کسانی که هستند معلوم می شود دین را گسترش دادند و نه اینکه سوء استفاده کنند . مسجد لیاقت می خواهد .

حضرت ابراهیم (ع) حاصل تلاش بود و خدادای و ذاتا الهامات و ظرفیت داشت ؛ من چطور ؟

آیا خودم را اببراهیم فرض کنم و بعدش گناه هم کنم ؟