بسم الله الرحمن الرحیم

گاها کسی از آن طرف دنیا به صورت بکرزایی تولید مثل می کند ؛ برخی از مردم دوست دارند که جانشین فردی از آنور دنیا باشند و مثلا می خوان آینه غرب باشند و ایران را تبدیل به غرب کنند و فکر می کنند ما هم مثلا بن سلمان را تداعی می کنیم ؛ آخه یه فرد در عالم خیال و تصور به نام مثلا جیسون استتهام و یا راکی هست که در ذهن و قلب ما نشسته است و نیازی نیست که در سینمای ایران همچین حسی تداعی شود ؛ چون یکی هست و دیگر نیازی به نسجه جدید ندارد . اما نفوذ قرار است یک کپی از غرب در ایران ایجاد کند و به خاطر همین مثل قضیه فلسطین زمین های ایران را خریده است ولی نه زمین خاکی بلکه زمین گلی که بستر انسانیت است و می خواهد بذر مثلا جنیفر لوپز را در م.ا بکارد تا مردم دیگر برای دیدنش به دور دست ها نروند و خسته نشوند ولی قضیه این است که نه کسی به خاطر او می رود که خسته شود و نه کسی دوست دارد یک دستشویی بدون بهداشت را تماشا کند . آخه اگر توجه کنید ما دستشویی سایار هستیم ؛ فقط بهداشت اسلامی داریم که آنها ندارند .

آخه یه آینه ای مثل نفوذ می خواد هالیوود یا هالی جنگل را در ایران تداعی کند ؟ خیال خام باشد که تواند خود را در دل صاحب نظران جلوه دهد . دجال هم بیاید نمی تواند ؛ شما که نه ته پیازی و نه سر پیاز !

یا اینکه قضیه طور دیگری است و این حجة بالغه خداوند است که هر چه می خواهید هست ، پس چرا باز به اصلاح خود تن نمی دهید . آیا دیده اید از هزار نفر مجرم جنسی جز یکی را شلاق بزنند ؟ این نشانگر چیست ؟ این نشان می دهد که دریچه چشمه الهی سالم است و از آدمیت منشاء می شود و مشکل در تک تک ماست و سازمان و حکومت بهانه است . البته حکومت اگر الهی باشد صحیح است و بنده فعلا دولت را به نظام نچسبانده ام .