بسم الله الرحمن الرحیم

این کلیپ فقط برای پر کردن اوقات شما قرار داده شده است و قرار نیست افکار کارگردان درست باشد و من منابع این مستند را نمی دانم ؛ فقط برای اوقات فراغت است . درست بودن این مطلب باید بررسی شود ؛ بنده که هر چیزی را قبول نمی کنم تا اینکه برایم حجج چهارگانه اسلام تایید کند . که انحصار مراجع به بالاست و من فعلا وقت رجوع به مراجع را ندارم اما اگر داشتم برایتان دریغ نمی کنم ، انشاءالله

دانلود