بسم الله الرحمن الرحیم

در راستای سومین متن طرح نوشته در مورد بچه بازی یه تهی حرف می زنیم .

یه خواننده هست که اسمش حسین تهی است که ایشان تهی از ادب است و به این خاطر تهی از عقل هم میباشد .

گاهی یکی رو موفق میشه بغل کنه و تو بغلش هم بهش خوش می گذره ! این بابا یه مسلمون دختر رو سرد میکنه و بعد بغل میکنه و میره تبدیل به نیکی میکنه و میگه بنده شاعر و شعرم این است که یادت بود که سردت بود بغلت کردم بود ! و تو عکس داره طلوع بختشو تماشا میکنه ! و میگن دنبال کودک درونشه و هنوز الاغ درونی اش رو فراموش نکرده و در عذابه ،

همین./